50th Anniversary

St. Thomas Becket will celebrate it’s 50th anniversary on September 19, 2019!
 
 
 

PARISH PICTORIAL UPDATE For the upcoming 50th parish anniversary – September 28, 2019 – a pictorial book will be created. Many parishioners have taken advantage of the photo sessions with professional photographers here in our parish last July and October. These photos will be included in the book. For anyone who has not had the chance to do so, it is not too late! You can call LIFETOUCH PHOTOGRAPHY at 1-800-521-4611 and schedule your session at a different parish OR you can email your family photo (please see samples) to Liz by April 15th at: emika@stbmp.org. Pictures will be trimmed to about 2”x 2”.    

PARAFIALNY PAMIĘTNIK

Z okazji 50-tej rocznicy parafii – 28 września 2019 r. – zostanie utworzony Pamiętnik.

Wielu parafian skorzystało z sesji fotograficznych w naszej parafii w lipcu i w październiku. Zdjęcia te zostaną uwzględnione w pamiętniku. Dla rodzin, które nie wzięły udziału, nie jest jeszcze za późno! Można zadzwonić do LIFETOUCH PHOTOGRAPHY na numer 1-800-521-4611 i zarezerwować sesję w innej parafii LUB można wysłać

swoje rodzinne zdjęcie (przykłady obok) do Elżbiety na: emika@stbmp.org do 15 kwietnia. Zdjęcia będą o wymiarze

2” X 2”.