50th Anniversary

St. Thomas Becket will celebrate it’s 50th anniversary
on September 19, 2019!
 
 
 

IMPORTANT UPCOMING DATES FOR ST. THOMAS BECKET PARISH

May 12, 2019—Last weekend for Masses in the church. May 13 to July 31, 2019—Church renovation—Masses will be celebrated in the parish hall. August 25, 2019—Parish picnic. September 28, 2019—50th Anniversary Mass with Cardinal Cupich.

October 12, 2019—50th Gala Dinner at Manzo’s Banquets in Des Plaines.
 
In celebration of the GOLDEN JUBILEE, the parish will publish a Pictorial Book. This will include pictures of our registered families. If you did not take advantage of the photo sessions in fall, you can still schedule one at a different parish. Please call LIFETOUCH at: 1-800-521-4611 or you can email your picture to Liz: emika@stbmp.org. The Pictorial will hold parish history as well as many other interesting facts. Neighboring parishes and businesses are asked to extend their congratulations and business ads. We are also saving space in the Pictorial for parish families and friends who wish to send in their well-wishes, personal parish stories, family pictures, ect… order form is below. We are hoping that you will take advantage of this opportunity, support our parish, and celebrate this joyous occasion with us.
Please note: All completed advertising donation forms must be received by APRIL 15, 2019 to be included in the PICTORIAL BOOK. Ads will still be accepted after April 15th but will only appear in the bulletins
(Sept. 28th and Oct. 12th) and on our webpage (Sept. 1 to Oct. 31).
 
*******************************************************************************************************

WAŻNE DATY DLA NASZEJ PARAFII

12 maj 2019 – Ostatni weekend Mszy Św. w kościele.

13 maj do 31 lipiec 2019 – Renowacja kościoła – Msze Św. odprawiane będą w sali parafialnej.

25 sierpień 2019 – Piknik parafialny.

28 wrzesień 2019 50-ta rocznica parafii—Msza Św. z Kardynałem Cupich. 

12 październik 2019 – Bankiet 50-cio lecia w Manzo’s Banquets w Des Plaines.

Z okazji ZŁOTEGO JUBILEUSZU parafii Św. Tomasza Becketa zostanie opublikowany Pamiętnik. Będzie on zawierał zdjęcia rodzin z letnich i jesiennych sesji. Rodziny, które nie skorzystały, mogą jeszcze zapisać się na sesje w innej parafii—prosimy dzwonić do LIFETOUCH nr:1-800-521-4611 lub można wysłać zdjęcie do Elżbiety:  emika@stbmp.org do 15–go kwietnia. Pamiętnik będzie również zawierał historię naszej parafii oraz zdjęcia z ważniejszych wydarzeń związanych z naszą parafią. Sąsiednie parafie i biznesy składając gratulacje i umieszczając reklamę mogą dołączyć się do naszego Pamiętnika. Zapraszamy również naszych parafian i przyjaciół aby przekazać swoje życzenia, osobiste wydarzenia związane z parafią, rodzinne zdjęcie, itd … forma na zamówienia jest poniżej. Mamy nadzieję iż wspólnie i licznie przeżyjemy tę uroczystość, a nasz Pamiętnik odzwierciedli długie lata i teraźniejszość naszej wspólnoty. 
Uwaga: wszystkie reklamy dostarczone do biura do 15-go kwietnia 2019 będą dołączone do Pamiętnika. Reklamy będą nadal przyjmowane po 15-tym kwietniu, ale pojawią się tylko w biuletynach (28-go września i 12-go października) oraz na stronie internetowej (od 1-go września do 31-go października).