LUCKY PICK 2020-2021
 
LUCKY PICK WINNERS: $100 EACH 

1 DRAWING FOR $100 WILL CONTINUE EACH WEEKEND UNTIL SEPT 19, 2021

Tickets are still available – please contact the parish office: 847-827-9220.

 losowania 1 numeru odbywać się będą w każdy weekend do 19-go września 2021.

Są jeszcze dostępne numery- prosimy o kontakt z biurem parafialnym.

 

OCTOBER 4, 2020DANUTA WIESE 
SEPTEMBER 27, 2020 – ROBERT MORSE
REGULAR SUNDAY DRAWING – 9-20-2020 KATHY & SCOTT SWAN + WOJCIECH GIERON

EARLY BIRD DRAWING – 9-19-2020  ELDA & MIKE ROBBINS + BARBARA HARTMAN