A word of welcome from the Pastor

Welcome and warmest greetings to your household!

I want to take this opportunity to personally welcome you to this faith community of  St. Thomas Becket. You have joined a community that seeks to live its faith in the Spirit of Jesus Christ.

This parish actively seeks to live a baptismal life by centering itself on gospel values and uniting ourselves around the Lord’s Table of sacrifice and thanksgiving. Your presence is a blessing to our community, and it is a well-founded hope we can mutually grow together.

The well being of this parish is dependent on preserving our Christian Catholic heritage by fostering a relational network that engages and supports one another in our united journey as brothers and sisters. This relational character is vital for effective ministry and evangelization. In this ‘life together’ as parish, we ask you to be a good steward of your time, treasure and gifts of the Spirit. In doing so, by responding faithfully, you will be living your baptismal life, with greater knowledge, joy and thanksgiving.
 

We are here to serve you and grow together in faith, hope and love. May your prayers and service in this holy place ground your life in God, the Source of all blessing in the years to come.  Fr. Chris Kulig

 
Please download, print and fill out.
Form can be mailed to us, dropped off at the parish office or when coming to Mass. 
 
 
 
 
 

Słowo powitania od Ks. Proboszcza

  Serdecznie witam i pozdrawiam Waszą rodzinę w naszej parafii!

 Pragnę skorzystać z okazji, aby osobiście Was powitać w naszej wspólnocie wiary

Św Tomasza Becketa. Przyłączyliście się do wspólnoty, która stara się żyć swoją wiarą w Duchu Jezusa Chrystusa.

 Nasza parafia aktywnie stara się żyć regułami chrztu św. przez koncentrowanie się na wartościach ewangelicznych i przez jednoczenie się w dziękczynieniu wokół Stołu Pańskiego. Wasza obecność jest błogosławieństwem dla naszej wspólnoty i jest również dobrze uzasadnioną nadzieją, że możemy rozwijać się wspólnie razem.

 Dobro tej parafii zależy od zachowania naszego chrześcijańskiego dziedzictwa poprzez wspieranie więzi, która łączy i wspiera się wzajemnie w naszej wspólnej podróż jako bracia i siostry w wierze. Ten relacyjny charakter ma istotne znaczenie dla skutecznego duszpasterstwa i ewangelizacji. W tym ‘życiu razem’ jako parafia, chce Was prosić o bycie dobrym gospodarzem waszego czasu, bogactwa i darów Ducha Św. W ten sposób, odpowiadając wiernie na wezwanie Chrystusa, będziecie żyli swoim życiem wynikającym z chrztu św, z większą wiedzą, radością i dziękczynieniem.

 Jesteśmy tutaj, aby służyć i wzrastać razem w wierze, nadziei i miłości. Niech wasze modlitwy i posługa w tym świętym miejscu pomoże ugruntować wasze życie w Bogu, który jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa w nadchodzących latach. Ks. Krzysztof Kulig