Religious Education at St Thomas Becket for Grades 1- 8

Our Religious Education works together with St Emily’s Religious Education Program to guide each child’s growth in faith and their awareness of God’s love. Our purpose is to support the faith formation of children by parents and to help the children connect their life experience with scripture and the teachings of the Church.

   Because of the continuing concerns with Covid-19 and our commitment to provide the best options for families,

we are offering our Religious Education program online in the fall.  The home school option is folded into the fall online program.

Classes will meet via Zoom, with an engagement activity to follow. Classes will be held on Tuesday, Wednesday or Thursday so that it is staggered for families with multiple children. 

 
 
 
 

Registration forms are available at the parish office. You can also register online at: http://www.stemilyreled.org/

OR Renata Sosin, Faith Formation Coordinator rsosin@stbmp.org

 

Edukacja Religijna w St Thomas Becket dla klas od 1-8

Nasz program religii współpracuje z programem w parafii św Emily aby doprowadzić do wzrostu wiary i świadomośći Bożej miłości u każdego dziecka. Naszym celem jest wspieranie rodziców w formacji wiary ich dzieci przez pokazanie dzieciom jak połączyć swoje doświadczenie życiowe z tym co czytamy w Piśmie Świętym i nauczaniu Kościoła.

Z powodu ciągłych obaw związanych z Covid-19 i naszą troske o zapewnienie najlepszych opcji dla rodzin, jesienią oferujemy nasz program edukacji religijnej online.  Opcja „home school” jest włączona do jesiennego programu online.

Zajęcia będą odbywać się poprzez Zoom, plus dodatkowa praca studenta w domu.  Zajęcia będą się odbywać we wtorek, środę lub czwartek, tak aby były rozłożone w czasie dla rodzin z wieloma dziećmi.

 

Formy Rejestracyjne dostępne są w Biurze Parafialnym. Można tez rejestrować się na website: http://www.stemilyreled.org/

 

Prosimy o kontakt z Renatą Sosin na rsosin@stbmp.org