Religious Education at St Thomas Becket for Grades 1- 9

Our Religious Education works together with St Emily’s Religious Education Program to guide each child’s growth in faith and their awareness of God’s love. Our purpose is to support the faith formation of children by parents and to help the children connect their life experience with scripture and the teachings of the Church. There are many opportunities for parent participation in our program and parents’ involvement in the program is the best example of service to the Church that child will ever experience.

   Religious Education programs for Grades 1-8 are on WEDNESDAYS ONLY at

St Emily School 1400 E Central Road, Mount Prospect, Il 60056

Classes are from 6:15-7:30 p.m.

Sunday (Gr. 9 at St Thomas Becket): 11:45 a.m. – 1 :00 p.m.  

 Applications are available at the Religious Education Office. Financial assistance is available. A baptismal certificate is required for any child entering the program for the first time.  Information on previous religious education is also requested for grades 1-8.

Please contact Renata Sosin at 847-296- 9051 or email 

rsosin@stbmp.org

 

Edukacja Religijna w St Thomas Becket dla klas od 1 -9

Nasz program religii współpracuje z programem w parafii św Emily aby doprowadzić do wzrostu wiary i świadomośći Bożej miłości u każdego dziecka. Naszym celem jest wspieranie rodziców w formacji wiary ich dzieci przez pokazanie dzieciom jak połączyć swoje doświadczenie życiowe z tym co czytamy w Piśmie Świętym i nauczaniu Kościoła. Istnieje wiele możliwości udziału rodziców w naszym programie a zaangażowanie rodziców jest najlepszym przykładem służby Kościołowi jakie dziecko może doświadczyć.  

Edukacja Religijna dla klas 1-8 odbywają tylko we SRODY w

Szkole św Emilii, 1400 E Central Road, Mt Prospect, IL 60056   Do wyboru są sesje:

Klasy religii sa od 6:15- 7:30 p.m.

Niedziela (Klasa 9 w St Thomas Becket): 11:45 a.m. – 1:00 p.m.

Formy Rejestracyjne dostępne są w Biurze Edukacji Religijnej. Ofiarujemy pomoc finansową. Świadectwo chrztu jest wymagane od każdego dziecka zaczynającego program. Informacje na temat poprzedniej edukacji religijnej jest również wymagana dla klas 1-8. 
Prosimy o kontakt z Renatą Sosin na 847-296-9051 lub email 

rsosin@stbmp.org