SIGN UP WILL BE OPEN EVERY MONDAY AT 8AM AND WILL BE CLOSED ON FRIDAY AT 1PM.

PLEASE UNDERSTAND THAT WE NO LONGER CAN ALLOW WALK-INS
 

ZAPIS BĘDZIE OTWARTY W KAŻDY PONIEDZIAŁEK O 8AM I BĘDZIE ZAMKNIĘTY W PIĄTEK O 1PM.

 PROSIMY O ZROZUMIENIE, IŻ NIE BĘDZIEMY W STANIE NADAL ZAPISYWAĆ OSÓB PRZY WEJŚCIU

Sunday Masses

Sign up for Masses -Zapisy na Msze-JAN 17, 2021

Confessions -Spowiedz Sw—–1-15-2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUCKY PICK WINNER: $100
JANUARY 17, 2021 – ARTUR FERENS
Congratulations!
 
 

WELCOME BACK! 

* Dispensation from Sunday Mass and Holy Days of Obligation continues
* The elderly and those with underlying medical conditions should stay at home and participate through livestreamed and televised Masses
 
*Our parish will continue livestreaming Masses—Saturday at 4pm in English
and Sunday at 10:45am in Polish
 
* The limit on attendees in the archdiocese per Mass and all other liturgical celebrations is no more than 20% of total church seating capacity – 200 attendees while maintaining proper social distancing –seats in church and hall.
 
* SIGN UP for weekend Masses only is mandatory.
FACE MASKS, SANITIZING OF HANDS AND SOCIAL DISTANCE is always practiced.

 

 Please remember that the above information may change from day to day. We try our best to keep parishioners informed about any changes on a regular basis.

Thank you for your patience and understanding. 

 

WITAMY PONOWNIE 

* Nadal obowiazuje dyspensa od niedzielnej Mszy Św. i świąt obowiązkowych
* Osoby starsze i chore powinny pozostać domu i uczestniczyć w transmitowanych Mszach Św.
 
 
* Parafia kontynuuje transmisje Mszy na żywo—sobota 4pm po angielsku, niedziela 10:45am po polsku
 
* Limit na Mszy Św. i innych uroczystościach liturgicznych nie może przekroczyć 20% siędzących miejsc – 200 osób przy zachowaniu odpowiedniego dystansu społecznego.
 
 
ZAPIS NA WEEKENDOWE MSZE ŚW JEST OBOWIĄZKOWY – Prosimy pamiętać, iż zarezerwowane miejsce może być przydzielone w kościele lub na sali.
MASKA NA TWARZY, DEZYNFEKCJA RĄK I ODPOWIEDNIA ODLEGŁOŚĆ JEST ZAWSZE  
PRAKTYKOWANA.
 

 Prosimy pamiętać, iż powyższe informacje mogą ulec zmianie z dnia na dzień. Staramy się bardzo aby nasi parafianie byli informowani o zmianach na bieżąco za pośrednictwem Facebook, naszej strony internetowej i wiadomości przez e-mail.

Dziękujemy za cierpliwość i zrozumienie. 

 

Parish Address:

1321 N Burning Bush Ln

Mount Prospect, IL 60056

 

Tel: 847-827-9220

 

Parish Fax: 847-827-0370