Sign up for Masses — Zapis na Msze Św 

 

Sign Ups for Confessions — Zapisy na Spowiedź 

 
 
LUCKY PICK WINNERS: $100 EACH
EARLY BIRD DRAWING – 9-19-2020
ELDA & MIKE ROBBINS
BARBARA HARTMAN
REGULAR SUNDAY DRAWING – 9-20-2020
KATHY & SCOTT SWAN
WOJCIECH GIERON
 
 

WELCOME BACK! 

* Dispensation from Sunday Mass and Holy Days of Obligation continues
 
* The elderly and those with underlying medical conditions should stay at home and participate through livestreamed and televised Masses
 
*Our parish will continue livestreaming Masses—Saturday at 4pm in English
and Sunday at 10:45am in Polish
 
* The limit on attendees in the archdiocese per Mass and all other liturgical celebrations is no more than 20% of total church seating capacity – 200 attendees while maintaining proper social distancing –seats in church and hall
 
* Per the Phase 2 certification requirements, our parish uses SIGN UP system for weekend Masses to ensure proper management of parishioner attendance as well as for record keeping for the purposes of contact tracing if and when a confirmed case of COVID-19 is identified.

 

St. Thomas Becket Mass schedule:

Saturday at 4pm in English

Sunday at 9am and 12:30pm in English

Sunday at 7:30am and 10:45am in Polish

Daily Mass – M-F 9am in English

Friday 7pm in Polish

If you are interested in volunteering during the Masses and you are under 65 and without underlying health issues- please contact Gail (in English) at: gailmcgeever@comcast.net or Maria (in Polish) at: theisen.maria@yahoo.com

 Please remember that the above information may change from day to day. We try our best to keep parishioners informed about any changes on a regular basis. Thank you for your patience and understanding. 

 

 

 

WITAMY PONOWNIE 

 
* Nadal obowiazuje dyspensa od niedzielnej Mszy Św. i świąt obowiązkowych
* Osoby starsze i chore powinny pozostać domu i uczestniczyć w transmitowanych Mszach Św.
* Parafia kontynuuje transmisje Mszy na żywo—sobota 4pm po angielsku, niedziela 10:45am po polsku
* Limit na Mszy Św. i innych uroczystościach liturgicznych nie może przekroczyć 20% siędzących miejsc – 200 osób przy zachowaniu odpowiedniego dystansu społecznego.
 

Prosimy pamiętać, iż zarezerwowane miejsce może być przydzielone w kościele lub na sali.

*Zgodnie z wymogami certyfikacyji Fazy II, parafia używa systemu zapisu na weekendowe Msze Św. zapewniający sprawiedliwy wstęp parafian na Msze; tym parafianie będą mieć pewność udziału we Mszy i parafia zapewni sobie wystarczającą ilość wolontariuszy.
 

Co najważniejsze, zgodnie z wytycznymi Departamentu Zdrowia Publicznego stanu Illinois, parafie muszą zachować dokumentację obecności parafian (w tym imię i nazwisko, numer telefonu, datę i godzinę obecności) w celu powiadomienia osób w razie potwierdzonego przypadku COVID-19.  Te dokumentacje będą bezpiecznie przechowywane i likwidowane 14 dni po każdej liturgii, jeśli nie będą one wymagane przez urzędników zdrowia. Ma to na celu ochronę prywatności wszystkich ludzi.

 

 MSZE ŚW”

Sobota, o 4pm w języku angielskim

Niedziela o 9am i 12:30pm w języku angielskim

Niedziela o 7:30am i 10:45am w języku polskim

od poniedziałuku do piątki o 9am w języku angielskim

piątek o 7pm w języku polskim

 
 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WOLUNTARIUSZOM – zaintreresowane osoby poniżej 65 lat i bez problemów zdrowotnych proszone są o kontakt z Gail (w języku angielskim): gailmcgeever@comcast.net, lub Maria (w języku polskim): theisen.maria@yahoo.com

 Prosimy pamiętać, iż powyższe informacje mogą ulec zmianie z dnia na dzień. Staramy się bardzo aby nasi parafianie byli informowani o zmianach na bieżąco za pośrednictwem Facebook, naszej strony internetowej i wiadomości przez e-mail.

Dziękujemy za cierpliwość i zrozumienie. 

 

MASS TIMES

Saturday:

4:00pm

Sunday:

9:00am & 12:30pm

7:30am & 10:45am Polish

Weekdays:

9:00am Mass: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday & Friday

Friday—7:00pm Mass in Polish

Parish Address:

1321 N Burning Bush Ln

Mount Prospect, IL 60056

 

Tel: 847-827-9220

 

Parish Fax: 847-827-0370