WEEKENDS:

Saturday – 4:00pm English
Sunday – 9:00am & 12:30pm English,
7:30am & 10:45am Polish

 WEEKDAYS: Monday – Tuesday – Thursday – Friday – 9:00am
Wednesday & Friday – 7pm Polish

 

CHANGES TO MASS SCHEDULE AND OFFICE HOURS FOR JUNE – JULY – AUGUST

 

Weekday Mass Times:

9am: Tuesday and Thursday at St. Thomas Becket 

7pm in Polish: Wednesday and Friday at St. Thomas Becket

8:15am: Monday, Wednesday, Friday and Saturday at St. Alphonsus Liguori

Important note: each day at 8:15am at St. Alphonsus – EXCEPT, Saturday, June 1 at 8:30am

Weekend Mass times stay unchanged at both locations.

 

Office Hours:

9am to 1pm: Monday—Thursday at St. Thomas Becket 

9am to 12pm: Friday at St. Thomas Becket

St. Alphonsus Parish Office is Closed for Maintenance until Further Notice

ALL parish phone numbers, for both locations, are connected and ring at both locations.

Please feel free to call anytime and leave a voicemail.

Emergency calls will be returned the same day, non-emergency calls on the next business day.

 

ZMIANY W HARMONOGRAMIE MSZY ŚW. I GODZIN URZĘDOWANIA BIURA PARAFIALNEGO NA MIESIĄCE CZERWIEC – LIPIEC – SIERPIEŃ

 

Godziny Mszy Św. w dni powszednie
9am: wtorek i czwartek u Św. Tomasza Becketa
7pm: w języku polskim:  środa i piątek u Św. Tomasza Becketa
8:15am: poniedziałek, środa, piątek i sobota u Św. Alfonsa Liguori
UWAGA: każdego dnia u Św. Alfonsa Liguori o godz. 8:15am Z WYJĄTKIEM soboty 1 czerwca o 8:30am.
Godziny Mszy Św. w weekendy pozostają bez zmian w obu kościołach.

 

Godziny urzędowania biura parafialnego:
9am – 1pm: poniedziałek do czwartku u Św. Tomasza Becketa
9am – 12pm: piątek u Sw. Tomasza Becketa

Podczas prac konserwacyjnych w budynku plebanii św. Alfonsa, biuro parafialne u Św. Alfonsa jest nieczynne do odwołania.

Wszyscy pracownicy pracują w biurze Św. Tomasza Becketa.

WSZYSTKIE numery telefonów parafialnych, z obu lokalizacji, są połączone i dzwonią w obu biurach.
Prosimy zostawić wiadomość. Będziemy odpowiadać na nagłe telefony w ten sam dzień, wszystkie inne w następny dzień urzędowania.