2 FullSizeRender

In June of 1999 the Jubilee Committee of St. Thomas Becket presented the “Lasting Impressions of  St. Thomas Becket Parish”. The following is an excerpt from the original letter sent to parishioners:

“A Parish is more than just a physical building and Sunday Masses. A Parish is made up of people, their shared beliefs, and the events that have helped form them into a community. As we begin a new century, we are inspired to reflect on where we came from and where we are going as members of St. Thomas Becket Church. It is in this spirit that we present “Lasting Impressions of St. Thomas Becket Parish”.

     This newly designated area will be located in front of the parish office, to the left of the main entrance. In the center will be a beautiful Red Bud Tree, which will blooms with brilliant red flowers. This tree was chosen because it comes “to life” in the spring, during the Easter season. As a living entity, it will represent all of us, the living “body” of St. Thomas Becket Parish.

The area surrounding the tree will be lined with 8’ X 8” bricks, which can be engraved to remember our loved ones, or significant events in the lives of our members. These bricks will form the shape of a cross, with the tree located in the center, and with additional decorative brickwork surrounding it”.

      Today, 15 years later, we all enjoy the beauty of their vision. If you haven’t had a chance to stop by, please do so. We see people come and look for their loved one’s name or to sit on the bench, pray, meditate, or just be still surrounded by God’s beauty. We realize that many of our parishioners are not aware that we have such a wonderful and peaceful place. We are also asked many times if we would accept some token of gratitude for blessings received or in memory of a deceased loved one.

     Here is the perfect and lasting solution to accommodate all of the above. There are 444 bricks and as of right now 192 bricks are engraved. The bricks are 8” X 8” and each brick has space for up to 6 lines, with 13 characters per line. They can be engraved with dedications, names, dates, phrases or icons. Specific icons have been supplied by the company, please see the front office or our website for details: www.stthomasbecketmp.org. The donation for a brick is $150 – the same as it has been in 1999. We also have 238 8” X 4” bricks – maximum 3 lines and donation of $75. This is a great way to create a lasting remembrance in memory of a loved one, or of a baptism, wedding, graduation, birthday, or any special occasion in your life that God has blessed you with. You pick the location of your brick. It takes about 3-4 weeks after you approve the proof for the brick to be installed back under the tree.

     The enclosed order form along with the payment can be returned the front office in person, by mail, or via the collection basket. Please feel free to contact Liz at the parish office with any questions that you might have:

847-827-9220 or email: emika@stbmp.org. By purchasing a brick or two, you are creating a lasting remembrance for your family and a symbol of support for our family, St. Thomas Becket Parish.

 

 

 

            W czerwcu 1999 roku, parafia Św. Tomasza Becketa przedstawiła projekt “Lasting Impressions of St. Thomas Becket” czyli ogród trwałej pamięci. Poniższy fragment jest z oryginalnego listu do parafian: “Parafia to nie tylko fizyczny budynek i niedzielna Msza Św. Parafia składa się z ludzi, z ich wspólnych przekonań i wydarzeń, które pomogły utworzyć tą społeczność. Na początku nowego wieku jesteśmy nadtchnieni do refleksji skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy jako członkowie parafii Św. Tomasza Becketa. To właśnie w tym duchu prezentujemy “Lasting Impressions of St. Thomas Becket”.

            Ta nowo wyznaczona powierzchnia jest usytuowana przed biurem parafia-lnym, na lewo od głównego wejścia. W centrum będzie piękne czerwono kwitnące drzewo. To drzewo zostało wybrane ponieważ powraca “do życia” na wiosnę, w okresie wielkanocnym. Jako żywa istota będzie reprezentować nas wszystkich, żyjące “ciało” parafii Św. Tomasza Becketa. Naokoło drzewa zostaną wyłożone cegiełki 8″x 8″, które mogą być grawerowane ku czci pamięci naszych bliskich lub upamię-tniające różne wydarzenia w życiu naszych członków. Cegiełki te będą ułożone w kształcie krzyża, drzewo w środku oraz dodatkowe ozdobne cegiełki wokół”.

            Piętnaście lat później, wszyscy nadal cieszymy się pięknem ich wizji. Jeśli nie mieliście państwo szansy zatrzymać się i zobaczyć, to serdecznie zapraszamy. Widzimy z biura jak osoby przychodzą i szukają swojego imienia czy też ukochanej osoby, siedzą na ławeczce, modlą się, medytują, lub po prostu są w ciszy otoczeni Bożym pięknem. Zdajemy sobie jednak sprawę, że wielu z naszych parafian nie wie, że mamy takie wspaniałe i spokojne miejsce. Jesteśmy często pytani czy możemy przyjąć jakiś znak wdzięczności za otrzymane błogosławieństwa lub ku czci pamięci zmarłej ukochanej osoby.

            Oto mamy doskonałe i trwałe rozwiązanie. Plac wypełniony jest 444 cegiełkami i do tej pory 192 są wygrawerone. Cegiełki są o rozmiarze 8″ x 8″. Każda cegiełka ma miejsce na maximum 6 linii i 13 znaków w każdej linii. Mogą być grawerowane z dedykacjami, nazwiskami, datami, lub ikonami. Ikony są wyznaczone i można je wybrać w biurze parafialnym lub na naszej stronie internetowej: www.stthomasbecketmp.org. Donacja za cegiełkę wynosi $150 – tak samo jak w 1999 roku. Mamy również 238 cegiełek o rozmiarze

8″ x 4″- maximum 3 linie i donacja $75. Jest to wspaniały sposób aby zostawić trwałą pamiątkę ku czci pamięci ukochanej osoby, lub też za chrzest, ślub, graduacje, urodziny lub inne specjalne okazje w życiu, którymi Bóg nas obdarza. Każdy może wybrać miejsce i kolor swojej cegiełki. Proces grawerowania cegiełki trwa od 3-4 tygodni po zatwierdzeniu próbki.

            Załączona forma na zamówienia wraz z opłatą może być zwrócona osobiście do biura parafialnego, przez pocztę lub za pośrednictwem niedzielnej kolekty. Odpowiedzi na wszelkie pytania można zaczerpać w biurze parafialnym, Liz (Elżbieta): 847-827-9220 lub e-mail: emika@stbmp.org. Kupując cegiełkę lub dwie, tworzysz trwałą pamiątkę dla swojej rodziny i symbol poparcia dla naszej rodziny parafii Św. Tomasza Becketa.