ST. THOMAS BECKET and RENEW MY CHURCH – facts:

 we are grouped with St. Alphonsus Liguori.

Our Grouping Feedback and Discernment Team(GFDT) members are: Fr. Chris Kulig, Liz Mika, Jeff Prostko,

Lucyna Sadowska, Gail McGeever, Maria Theisen, Mira Link and Sebastian Krol.

 

NO DECISIONS OF ANY KIND HAVE BEEN MADE YET.

On Sept 16th, both pastors met with Rev. Jason Malave—head of the RMC for the Arch

and Ric Rodrigues—our grouping facilitator.

 

Meetings for GFDTs from both parishes are:

October 3, 17, 24, November 7, 14

 

Town hall meeting for parishioners will be held at

St. Thomas Becket on October 26th at 7pm to:

review the RMC process

gather feedback from parishioners 

 

After all meetings, a feedback summary will be presented to the Arch RMC Executive Committe.

Cardinal Cupich will use this feedback to decide on changes in our grouping.

We will receive the Cardinal’s decision in January of 2023.

 

 

ST. THOMAS BECKET i ODNÓW MÓJ KOŚCIÓŁ-fakty:
Jesteśmy w grupie z parafią Św. Alfonsa Liguori.

Zespół Opinii i Rozeznania (Grouping Feedback and Discernment Team – GFDT) z naszej parafii:

Ks. Krzysztof Kulig, Liz Mika, Jeff Prostko, Lucyna Sadowska, Gail McGeever, Maria Theisen, Mira Link

i Sebastian Król.

ŻADNE DECYZJE NIE ZOSTAŁY JESZCZE PODJĘTE.

16 września obaj proboszczowie spotkali się z

  1. Jason Malave–dyektorem RMC z diecezji

i z Ric Rodrigues—moderatorem grup.

Spotkania zespołów z obu parafii odbędą się;

3, 17, 24 październik, 7, 14 listopad
Spotkanie dla parafian odbędzie się w naszej

parafii: 26 październik o godz. 7pm aby:
zapoznać się z procesem RMC
zebrać opinie parafian 

Po wszystkich spotkaniach, podsumowanie opinii zostanie przedstawione Komitetowi Wykonawczemu.
Kardynał Cupich wykorzysta te informacje do podjęcia decyzji o zmianach w naszym ugrupowaniu.
Decyzję kardynała otrzymamy w styczniu 2023 roku.