PHASE 1-1A ONLY ALLOWS 10 PEOPLE IN THE CHURCH FOR A SACRAMENT:
BAPTISM, MARRIAGE, FUNERAL AND CONFESSION
 
PLEASE REMEMBER THAT AT THIS TIME FAITHFUL WILL NOT BE PRESENT AT A MASS.
OUR WEEKLY MASS ATTENDANCE BEFORE THE COVID-19 WAS ABOUT 1400 PEOPLE.
WE CAN NOT – AT THIS TIME – CHOOSE OR INVITE ONLY 10 PEOPLE.
THE REASON FOR THIS DECISION IS THAT WE WANT TO TREAT ALL EQUALLY.
WHEN WE RECEIVE PHASE II CERTIFICATION, MORE INFORMATION WILL BE POSTED.
 
 
FAZA 1-1A POZWALA TYLKO NA 10 OSÓB W KOŚCIELE NA SAKRAMENTY:
Chrzest, Małżeństwo, Pogrzeb i Spowiedź
PROSZĘ PAMIĘTAĆ, IŻ W OBECNEJ  SYTUACJI MSZE ŚW. ODBYWAJĄ SIĘ
BEZ UDZIAŁU WIERNYCH.
PRZED COVID-19 W WEEKENDOWYCH MSZACH ŚW. UCZESTNICZYŁO PONAD 1400 OSÓB.
JEST RZECZĄ NIEMOŻLIWĄ ABY WYBRAĆ LUB ZAPROŚĆ TYLKO 10 OSÓB.
PODJĘLIŚMY TĄ DECYZJĘ ZE WZGLĘDU NA TRAKTOWANIE KAŻDEGO RÓWNO.
GDY OTRZYMAMY CERTYFIKACJE II FAZY, WIĘCEJ INFORMACJI BĘDZIE OGŁOSZONYCH.
 

Sign Ups for Confessions and Private Prayer Available Here

Zapisy na Spowiedź i Prywatną Modlitwę