• Per the Phase 2 certification requirements, parishes will need to use a reservation/registration system to ensure proper management of parishioner attendance; this will benefit both parishioners as an assurance of their ability to participate, as well as volunteers and their ability anticipate attendance. Importantly, per guidelines from the Illinois Department of Public Health, parishes will need to retain parishioner attendance records (including name, phone #, date and time of attendance) for the purposes of contact tracing if and when a confirmed case of COVID-19 is identified. Those records will need to be stored securely and must be deleted 14 days after each liturgical celebration on a rolling basis if not requested by health officials. This is to protect the privacy of all people.
 
  • Zgodnie z wymogami certyfikacyji Fazy II, parafia musi ustalić system rezerwacji zapewniający sprawiedliwy wstęp parafian na Msze; tym parafianie będą mieć pewność udziału we Mszy i parafia zapewni sobie wystarczającą ilość wolontariuszy.

       Co najważniejsze, zgodnie z wytycznymi Departamentu Zdrowia Publicznego stanu Illinois, parafie muszą zachować dokumentację obecności parafian (w tym imię i nazwisko, numer telefonu, datę i godzinę obecności) w celu powiadomienia osób w razie potwierdzonego przypadku COVID-19.  Te dokumentacje będą bezpiecznie przechowywane i likwidowane 14 dni po każdej liturgii, jeśli nie będą one wymagane przez urzędników zdrowia. Ma to na celu ochronę prywatności wszystkich ludzi.

 

Sign up for Masses July 11/12, 2020 – Zapis na Msze Św 11/12 lipiec 

Sign Ups for Confessions 07/10/2020 — Zapisy na Spowiedź 10 lipiec, 2020